2 RAY PAR­LOUR

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– En jo­ker. Brit­tisk ut i fing­er­spet­sar­na. Skäm­ta­de om allt och snac­ka­de gär­na vitt och brett om öl och pints. Han var all­tid glad, li­te äld­re och sko­ja­de med al­la.

Han äls­ka­de att jäv­las med folk som ha­de svårt att ta det,

som Mar­tin Ke­own. Det tyck­te nog Ke­own var job­bigt ibland. Höj­de stäm­ning­en vil­ket var vik­tigt för att la­get skul­le va­ra fram­gångs­rikt. Lag­lo­jal och vik­tig i trup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.