Per­ry GROVES

89

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1965-04-19. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 6 (1986–92). Po­si­tion: Yt­ter. Mat­cher/mål: 155/21. Li­ga­tit­lar: 2 (1989, 1991). Fa-cuptitlar: Inga. De­but: Lu­ton Town, b (0–0), 13 sep­tem­ber 1986. n Den förs­te Ge­or­ge Gra­ham vär­va­de till klub­ben. Spe­la­de fram Char­lie Nicho­las till det av­gö­ran­de må­let i Li­gacup­fi­na­len mot Li­ver­pool 1987. Ett­rig och hår­d­job­ban­de spe­la­re som blev en kult­fi­gur bland fan­sen och som hed­ra­des med ram­san ”We all li­ve in a Per­ry Groves world”. Gav 2006 ut en bi­o­gra­fi med just den ti­teln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.