Ashley COLE

88

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 180-12-20. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 7 (1999–2006). Po­si­tion: För­sva­ra­re. Mat­cher/mål: 228/9. Li­ga­tit­lar: 2 (2002, 2004). Fa-cuptitlar: 3 (2002, 2003, 2005). De­but: Midd­les­brough, b (2–2), 30 no­vem­ber 1999. n Eng­lands kanske bäs­te väns­ter­back ge­nom ti­der­na. Det gör sve­ket än svå­ra­re att bä­ra för al­la Ar­se­na­lan­häng­a­re. Den eg­na pro­duk­ten, som tip­pa­des bli en fram­ti­da kapten, gick till Chel­sea som­ma­ren 2006 (vann där li­gan 2010 och Fa-cu­pen -07, 09, -10 och -12) till all­män för­tviv­lan. Se­dan dess en ha­tad fi­gur på Emi­ra­tes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.