Tom PARKER

62

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1897-11-19. Död: 1987-11-01. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 8 (1926–33). Po­si­tion: Hö­ger­back. Mat­cher/mål: 294/17. Li­ga­tit­lar: 1 (1931). Fa-cuptitlar: 1 (1930). De­but: Black­burn Ro­vers, h (4–2), 3 april 1926. n Var kapten i det lag som tog klub­bens förs­ta Fa-cup­ti­tel och förs­ta li­ga­ti­tel. Gjor­de 172 ra­ka mat­cher i A-la­get – ett re­kord som för­mod­li­gen ald­rig kom­mer att slås. Mis­sa­de en­dast sex li­ga­mat­cher un­der si­na sju år i klub­ben. Kom från Sout­hamp­ton och av­slu­ta­de kar­riä­ren 1933.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.