Joe BAKER

56

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1940-07-17. Död: 2003-10-06. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 4 (1962–66). Po­si­tion: An­fal­la­re. Mat­cher/mål: 156/100. Li­ga­tit­lar: 0. Fa-cuptitlar: 0. De­but: Ley­ton Ori­ent, b (2–1) 18 au­gusti 1962. n Född i Li­ver­pool, men fot­bolls­ut­bil­dad i Skott­land. Kom från To­ri­no och vann in­ter­na skyt­te­li­gan tre av de fy­ra år han var i klub­ben. Rapp och trots sin ringa längd vass på hu­vu­det. Läm­na­de 1966 för Not­ting­ham. Gjor­de åt­ta A-lands­kam­per för Eng­land. Av­led 2003, 63 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.