Jack WILS­HE­RE

54

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1992-01-01. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 10 (2008–). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Mat­cher/mål: 183/12. Li­ga­tit­lar: 0. Fa-cuptitlar: 2 (2014, 2015). De­but: Black­burn, b (4–0), 13 sep­tem­ber 2008. n Klub­bens kanske störs­ta ta­lang i mo­dern tid, men ack så ska­de­be­nä­gen. Jack Wils­he­re do­mi­ne­ra­de i Cham­pi­ons Le­a­gue som ton­å­ring men all ska­de­från­va­ro sat­te för­stås käp­par i hju­len. Den eg­na pro­duk­ten är dock till­ba­ka igen och ser star­ka­re ut än på länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.