John LUKIC

57

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1960-12-11. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 12 (1983–90 och 1996–2001). Po­si­tion: Mål­vakt. Mat­cher/mål: 238/0. Li­ga­tit­lar: 1 (1989). Fa-cuptitlar: 0. De­but: Sto­ke, h (3–1), 7 april 1984. n He­ter egent­li­gen Jo­van, men är född i Ches­ter­fi­eld. Spe­la­de i den för li­ga­ti­teln di­rekt av­gö­ran­de mat­chen mot Li­ver­pool 1989. Stod mot La­zio 17 ok­to­ber 2000 och blev där­med den älds­te spe­la­ren i Cham­pi­ons Le­a­gu­e­histo­ri­en, 39 år och 311 da­gar. Ikon även i Leeds som han re­pre­sen­te­ra­de 1978–83 och 1990–96.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.