Em­ma­nu­el PE­TIT

51

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1970-09-22. Land: Frank­ri­ke. An­tal år i klub­ben: 3 (1997–2000). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Mat­cher/mål: 118/11. Li­ga­tit­lar: 1 (1998). Fa-cuptitlar: 1 (1998). De­but: Leeds, b (1–1), 9 au­gusti 1997. n Pa­trick Vi­ei­ra kal­la­de lands­man­nen för ”den bäs­ta mitt­fältspart­nern jag ha­de i Arsenal”. Den hår­fag­re Pe­tit var det bäs­ta av två värl­dar: slit­stark käm­pe och kon­ti­nen­tal tek­ni­ker i en och sam­ma per­son. Dun­der­do­mi­nant 1997/98.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.