LAU­REN

43

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1977-01-19. Land: Ka­me­run. An­tal år i klub­ben: 6 (2000–2006). Po­si­tion: För­sva­ra­re. Mat­cher/mål: 241/9. Li­ga­tit­lar: 2 (2002, 2004). Fa-cuptitlar: 3 (2002, 2003, 2004). De­but: Sun­der­land, b (0–1), 19 au­gusti 2000. n Weng­er har be­skri­vit Lau­ren som ”tuff poj­ke man all­tid kun­de li­ta på”. Ing­en spek­ta­ku­lär fot­bolls­spe­la­re men gi­ven – ef­ter att han ha­de sko­lats om från mitt­fäl­ta­re till för­sva­ra­re – i star­tel­van un­der sin tid i klub­ben. Bi­drog med hård­het till den flärd­ful­la el­van från ti­digt 00-tal. Dess­utom en is­kall straff­skytt i pres­sa­de lä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.