Paul MER­SON

36

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1968-03-20. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 11 (1986–1997). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Mat­cher/mål: 425/99. Li­ga­tit­lar: 2 (1989, 1991). Fa-cuptitlar: 1 (1993) Tröj­num­mer: 10. De­but: Man­ches­ter Ci­ty, h (3–0), 22 no­vem­ber 1986. n Nu­me­ra mest känd för sitt miss­bruk av spel, al­ko­hol och ko­ka­in samt som jo­vi­a­lisk tv-ex­pert i eng­els­ka fot­bolls­sänd­ning­ar. Men Paul Mer­son är ock­så den eg­na pro­duk­ten som gick he­la vägen upp till Ar­se­nals A-lag och spe­la­de en av­gö­ran­de roll i de fram­gångs­ri­ka upp­la­gor­na från sent 80-tal till mit­ten av 90-ta­let. Snabb, på­hit­tig och mål­far­lig djupled­slö­pa­re som spe­la­de bå­de mitt­fäl­ta­re och an­fal­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.