Lee DIX­ON

20

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1964-03-17. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 15 (1988–2002). Po­si­tion: För­sva­ra­re. Mat­cher/mål: 619/28. Li­ga­tit­lar: 4 (1989, 1991, 1998, 2002). Fa-cuptitlar: 3 (1993, 1998, 2002). De­but: Lu­ton, h (2–1), 13 feb­ru­a­ri 1988. n Hö­ger­back i den be­röm­da back­lin­jen som styr­des av Tony Adams, men för­mod­li­gen den mest of­fen­si­ve av dem. Var ti­digt i kar­riä­ren yt­ter­mitt­fäl­ta­re, en roll han del­vis tog med sig ock­så ner i back­lin­jen. Av­slu­ta­de kar­riä­ren med att vin­na li­gan och Fa-cu­pen 2002.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.