Ge­or­ge GRA­HAM

19

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1944-11-30. Land: Skott­land. An­tal år i klub­ben: 15 (1966–1972 (spe­la­re), 1986–1995 (trä­na­re). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re/ an­fal­la­re/trä­na­re. Mat­cher/mål: 308/77. Li­ga­tit­lar: 3 (1971, 1989, 1991). Fa-cuptitlar: 2 (1971, 1993). De­but: Lei­ces­ter, h (2–4), 1 ok­to­ber 1966. n Var länge en nyc­kel­spe­la­re som an­fal­la­re/mitt­fäl­ta­re och låg bland an­nat bakom dub­beln 1970/71. Tog sen över som trä­na­re, där han blev än mer fram­gångs­rik. Väl­känd för sitt hu­mör och hår­da ny­por. Flyt­ta­de runt i Lon­don, som spe­la­re i Arsenal och Chel­sea, och som ma­na­ger i Arsenal, Tot­ten­ham och Mill­wall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.