Ge­or­ge ARMSTRONG

14

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1944-08-09. Död: 2000-11-01. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 25 (1961-1977 (spe­la­re), 19902000 (re­serv­lagsträ­na­re). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re/ an­fal­la­re/trä­na­re. Mat­cher/mål: 621/68. Li­ga­tit­lar: 1 (1971). Fa-cuptitlar: 1 (1971). De­but: Black­pool, b (1–0), 24 feb­ru­a­ri 1962. n Kom till klub­ben som an­fal­la­re, men flyt­ta­de snart ut som yt­ter. In­te spe­ci­ellt mål­far­lig, men låg bakom många mål un­der si­na år i klub­ben. Kom till­ba­ka som trä­na­re och ha­de hand om re­serv­la­get fram till sin död. Av­led tragiskt ef­ter en hjärn­blöd­ning 2000. I dag är en av pla­ner­na på trä­nings­an­lägg­ning­en upp­kal­lad ef­ter ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.