Cliff BASTIN

10

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1912-03-14. Död: 1991-12-03. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 17 (1929– 1946). Po­si­tion: Yt­ter/an­fal­la­re. Mat­cher/mål: 396/178. Li­ga­tit­lar: 5 (1931, 1933, 1934, 1935, 1938). Fa-cuptitlar: 2 (1930, 1936). De­but: Ever­ton, b (1–1), 5 ok­to­ber 1929. n Är klub­bens tred­je bäs­te mål­skytt ge­nom ti­der­na, trots att han in­te var en renod­lad an­fal­la­re. Spe­la­de of­tast ute till väns­ter, men var än­då en oer­hört fruk­tad mål­skytt. Fick kar­riä­ren för­kor­tad på grund av and­ra världs­kri­get, spe­la­de ba­ra sju mat­cher (1946) ef­ter att kri­get bröt ut 1939. Ut­an det ha­de han högst tro­ligt fort­fa­ran­de va­rit klub­bens bäs­te mål­skytt ge­nom ti­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.