Liam BRA­DY

9

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1956-02-13. Land: Ir­land. An­tal år i klub­ben: 9 (1971–1980). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Mat­cher/mål: 307/59. Li­ga­tit­lar: 0. Fa-cuptitlar: 1 (1979). De­but: Bir­ming­ham, h (1–0), 6 ok­to­ber 1973. n Spel­ge­ni på mit­ten, var den som styr­de Ar­se­nals spel un­der många år un­der 1970-ta­let, och sak­na­den blev stor när han gick till Ju­ven­tus 1980. Av­slu­ta­de Arsenal-kar­riä­ren med att mis­sa i straffsparks­av­gö­ran­det i Cup­vin­nar­cup­fi­na­len mot Va­len­cia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.