Fredrik LJUNG­BERG

16

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1977-04-16. Land: Sve­ri­ge. An­tal år i klub­ben: 9 (1998–2007). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Mat­cher/mål: 328/72. Li­ga­tit­lar: 2 (2002, 2004). Fa-cuptitlar: 3 (2002, 2003, 2005). De­but: Man­ches­ter Uni­ted, h (3–0), 20 sep­tem­ber 1998. n Su­perswe­de Ljung­berg, känd för si­na fri­sy­rer, ta­tu­e­ring­ar och mo­dell­jobb, men fram­för allt be­römd för si­na fan­tas­tis­ka fot­bollskun­ska­per. Gjor­de mål i de­bu­ten ef­ter ba­ra någ­ra mi­nu­ter på pla­nen, dess­utom mot Man­ches­ter Uni­ted. ”Fred­die” var en su­per­stjär­na i Arsenal un­der stör­re de­len av sin tid där, och val­des ock­så till li­gans bäs­te spe­la­re 2001/02. Var av­gö­ran­de för li­ga­ti­teln den sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.