Char­lie GE­OR­GE

15

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1950-10-10. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 9 (1966–1975). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re/an­fal­la­re. Mat­cher/mål: 179/49. Li­ga­tit­lar: 1 (1971). Fa-cuptitlar: 1 (1971). De­but: Ever­ton, h (0–1), 9 au­gusti 1969. n Väx­te upp kring och på Hig­h­bu­ry och äls­ka­des av hem­mafan­sen. Hy­pen var enorm kring ho­nom, den blev in­te mind­re när han hjälp­te klub­ben till de­ras förs­ta dub­bel 1970/71. Ha­de sto­ra ska­d­e­pro­blem un­der kar­riä­ren, som kun­de bli­vit än­nu mer fram­gångs­rik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.