Den­nis BERG­KAMP

5

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1969-05-10. Land: Ne­der­län­der­na. An­tal år i klub­ben: 11 (1995-2006). Po­si­tion: An­fal­la­re. Mat­cher/ mål: 423/120. Li­ga­tit­lar: 3 (1998, 2002, 2004). Fa-cuptitlar: 4 (1998, 2002, 2003, 2005). De­but: Midd­les­brough, h(1–1), 20 au­gusti 1995. n ”Den fly­gan­de hol­län­da­ren” var pre­cis det spel­ge­ni på topp som Arsenal be­höv­de. Var den som led­de re­vo­lu­tio­nen när klub­ben gick från ”Bo­ring, bo­ring Arsenal” till ett väl­spe­lan­de pi­a­no. För­blev en nyc­kel­spe­la­re ock­så un­der Weng­ers förs­ta fram­gångs­ri­ka pe­ri­od. Smek­nam­net pas­sar ho­nom dock il­la, hans flyg­räds­la är väl­känd och han flög yt­terst säl­lan till bor­ta­mat­cher i Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.