Tony ADAMS

3

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1966-10-10. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 22 (1980– 2002). Po­si­tion: För­sva­ra­re. Mat­cher/mål: 669/48. Li­ga­tit­lar: 4 (1989, 1991, 1998, 2002). Fa-cuptitlar: 3 (1993, 1998, 2002). De­but: Sun­der­land, h (1–2), 5 no­vem­ber 1983. n Den av Ar­se­nals al­la lag­kap­te­ner som va­rit mest fram­gångs­rik, vann li­gan un­der 1980-, 90- och 2000-ta­let. Kom till Arsenal som en li­ten skol­pojk och gjor­de a-lags­de­but som 17-åring. För­svars­ge­ne­ral i den be­röm­da fyr­backs­lin­jen. Slet med al­ko­ho­lism i många år, men be­seg­ra­de sjuk­do­men. Står sta­ty ut­an­för Emi­ra­tes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.