GUNNERS GÅR GE­NOM RUTAN

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Ar­se­nals stjär­nor är hög­vilt – även ef­ter spe­lar­kar­riä­ren.

Ing­en klubb har så många pro­fi­le­ra­de ex­per­ter som Arsenal.

Thi­er­ry Henry – Sky Sports, Lee Dix­on – BBC, ITV, Ian Wright – BBC, Sky Sports, Mar­tin Ke­own – BBC, Lau­ren – Be­in Sports, Paul Mer­son – Sky Sports, Alan Smith – Sky Sports Ut­fryst i Uni­ted. Men i Arsenal be­höv­de Hen­rich Mchitar­jan ba­ra star­ta en match för att slå re­kord. Ef­ter att ha va­rit en spe­la­re i ab­so­lut topp­klass i Dort­mund ham­na­de Mchitar­jan allt läng­re från världs­top­pen un­der sin tid i Man­ches­ter Uni­ted. Men väl bort­bytt till Arsenal im­po­ne­ra­de han di­rekt. I 5–1-se­gern mot Ever­ton gjor­de han sin förs­ta

match från start, och stod för tre as­sist. Flest i Pre­mi­er Le­a­gue den här sä­song­en, där spe­la­re som

Ke­vin De Bruy­ne, David Sil­va

och Christi­an Erik­sen

al­la gjort två as­sist un­der en match. Det be­höv­de Mchitar­jan ba­ra en match på sig för att slå i Arsenal.

MCHITAR­JAN REKORDMAN I SIN ARSENALDEBUT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.