12 PA­TRICK VI­EI­RA

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Ett ord: fält­her­re. Han vi­sa­de vägen, gick i brä­schen. En spe­la­re som up­pen­bar­li­gen in­te kun­de er­sät­tas för klub­ben har sak­nat ho­nom se­dan han för­svann.

Om Pa­trick Vi­ei­ra pra­ta­de så lyss­na­de al­la. Men han be­höv­de in­te skri­ka.

Det gjor­de han ald­rig. Le­dar­ska­pet var in­te ver­balt, men han sat­te stan­dar­den, tem­pot, pass­ning­ar och tack­ling­ar­na på pla­nen. Ex­em­pla­risk spe­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.