14 MAR­TIN KE­OWN

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Gud vad ner­vös han var. Mar­tin ha­de spe­lat hund­ra­tals mat­cher, men måd­de så då­ligt var­je gång det var dags för fajt. Ner­ver­na var ut­an­för trö­jan på match­da­gar. Det trod­de jag ab­so­lut in­te in­nan jag kom till klub­ben att Mar­tin Ke­own av al­la män­ni­skor skul­le va­ra så spänd och jäk­la ner­vös.

Han var född att för­sva­ra, äls­ka­de verk­li­gen det, och off­ra­de allt för att för­hind­ra ett mål.

När jag hör ho­nom som ex­pert nu­me­ra är han väl­digt ver­bal och kon­struk­tiv, men det är nå­got som kom ef­ter kar­riä­ren. Han var in­te rik­tigt så­dan förr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.