16 NWANKWO KANU

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Und­vek all­tid att stå i cent­rum. Sat­te sig på sin plats, sköt­te sitt och var trev­lig. All­tid om­tänk­sam.

När jag ska­da­de mig så kom skö­ters­kan in ef­ter ope­ra­tio­nen och be­rät­ta­de att Kanu ring­de och och vil­le hö­ra hur jag måd­de.

Det är nå­got som jag fort­fa­ran­de är glad över. Det var en skräll och kän­des li­te ”wow” sett till att vi in­te ha­de bytt sär­skilt många ord in­nan det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.