EJ PÅ BILD FRAN­CE­SC FÀ­BRE­GAS

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Han kän­de jag bra. Vi spe­la­de mäng­der av ­re­serv­lags­mat­cher ihop. Man såg di­rekt att han var ­gu­da­be­nå­dad. Pass­nings­fo­ten, blic­ken för spe­let. Han tog in­te så myc­ket plats. In­te så kons­tigt sett till att han ba­ra var 15, 16, men än­då. ”Ce­sc” var am­bi­tiös och kla­ra­de av var­je nytt steg. Sen har han ba­ra ga­sat på!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.