Le­jo­net

Astro - - Innehåll - KÄL­LA: ASTROLOGIPORTALEN.COM

Pla­net: So­len. Sym­bol: Le­jon (re­gal, mo­dig och do­mi­nant). Äng­el: Mi­chael. Färg: Guld, oran­ge. Växt: Sol­ros, ring­blom­ma. Me­tall: Guld. Kri­stall: Ru­bin. Ta­rot­kort: So­len. Mot­to: Jag vill, jag ska. Nyc­kelord: Vil­ja. Ele­ment: Eld. Tur­dag: Sön­dag. Kva­li­tet: Fast. Po­la­ri­tet: Po­si­tiv. Po­si­ti­va drag: Själv­häv­dan­de, ge­ne­rös, ledar­typ. Ne­ga­ti­va drag: Ar­ro­gant, makt­hung­rig. Män­ni­sko­krop­pen: Rygg­rad, hjär­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.