Ox­en

Astro - - Innehåll - KÄL­LA: ASTROLOGIPORTALEN.COM

Pla­net: Ve­nus. Sym­bol: Tju­ren (stark och en­vis). Äng­el: Ari­el. Färg: Blek­blå. Växt: Ros, präst­kra­ge. Me­tall: Kop­par. Kri­stall: Sma­ragd. Ta­rot­kort: Värl­den. Mot­to: Jag äger, gör in­te i dag det du kan gö­ra i mor­gon. Nyc­kelord: Trygg­het. Ele­ment: Jord. Tur­dag: Fre­dag. Kva­li­tet: Fast. Po­la­ri­tet: Ne­ga­tiv. Po­si­ti­va drag: Till­för­lit­lig, sträv­sam, prak­tisk, mu­si­ka­lisk. Ne­ga­ti­va drag: En­vis, lat, do­mi­ne­ran­de. Män­ni­sko­krop­pen: Hal­sen, rös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.