Skor­pi­o­nen

Astro - - Innehåll - KÄL­LA: ASTROLOGIPORTALEN.COM.

Pla­net: Plu­to. Sym­bol: Skor­pi­o­nen. Äng­el: Samu­el. Färg: Röd­brun. Växt: Aloe, troll­has­sel, katt­myn­ta. Me­tall: Stål. Kri­stall: Opal. Ta­rot­kort: Dö­den. Mot­to: Jag öns­kar, jag kon­trol­le­rar. Nyc­kelord: Pas­sion. Ele­ment: Vat­ten. Tur­dag: Tis­dag. Kva­li­tet: Fast. Po­la­ri­tet: Ne­ga­tiv. Po­si­ti­va drag: Be­slut­sam, fli­tig, char­mig, ele­gans. Ne­ga­ti­va drag: Svart­sjuk, in­åt­vänd. Män­ni­sko­krop­pen: Köns­de­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.