Skyt­ten

Astro - - Innehåll - KÄL­LA: ASTROLOGIPORTALEN.COM.

Pla­net: Ju­pi­ter. Sym­bol: Ar­che­ren. Äng­el: Sachi­el. Färg: Li­la. Växt: Nej­li­kor, kas­tanj, ek, tistel. Me­tall: Tenn. Kri­stall: To­pas. Ta­rot­kort: Rätt­vi­san. Mot­to: Jag ser. Nyc­kelord: Fri­het. Ele­ment: Eld. Tur­dag: Tors­dag. Kva­li­tet: För­än­der­lig­het. Po­la­ri­tet: Po­si­tiv. Po­si­ti­va drag: Flex­i­bel, fri­tidsäls­kan­de, vän­lig. Ne­ga­ti­va drag: Takt­lös, om­byt­lig. Män­ni­sko­krop­pen: Le­vern, höf­ter­na, lå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.