Vat­tu­man­nen

Astro - - Innehåll - KÄL­LA:ASTROLOGIPORTALEN.COM.

Pla­net: Ura­nus. Sym­bol: Vat­ten­bä­ra­re. Äng­el: Cas­si­el. Färg: Electric blå. Växt: Or­kidé, pep­par. Me­tall: Alu­mi­ni­um. Kri­stall: Ak­va­ma­rin. Ta­rot­kort: Stjär­nan. Mot­to: Jag vet. Nyc­kelord: All­var. Ele­ment: Luft. Tur­dag: Ons­dag. Kva­li­tet: Fast. Po­la­ri­tet: Po­si­tiv. Po­si­ti­va drag: Fred­säls­ka­re, lo­jal, upp­fin­nings­rik. Ne­ga­ti­va drag: Ex­cent­risk, trot­sig. Män­ni­sko­krop­pen: Fot­le­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.