Fis­kar­na

Astro - - Innehåll - KÄL­LA: ASTROLOGIPORTALEN.COM.

Pla­net: Nep­tu­nus. Sym­bol: Två fis­kar. Äng­el: Sachi­el. Färg: Blek­grönt, tur­kos. Växt: Ci­ko­ria, mos­sa, al. Me­tall: Tenn. Kri­stall: Ame­tist. Ta­rot­kort: Den häng­de man­nen. Mot­to: Jag tror. Nyc­kelord: Sö­kan­de. Ele­ment: Vat­ten. Tur­dag: Fre­dag. Kva­li­tet: För­än­der­lig. Po­la­ri­tet: Ne­ga­tiv. Po­si­ti­va drag: Vän­lig, re­cep­tiv. Ne­ga­ti­va drag: Slar­vig, hem­lig­hets­full. Män­ni­sko­krop­pen: Föt­ter, tår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.