Vå­ra ex­per­ter

Astro - - Teckenkoll -

Li Lars­son

Astro­log som var­je vec­ka stäl­ler horoskop i Ex­pres­sen Sön­dag bland an­nat.

Ste­fan Stenudd

För­fat­ta­re av bå­de fack- och skönlitteratur, samt idéhisto­ri­ker med forsk­ning i ska­pel­se­my­ter­na och de­ras tan­ke­möns­ter. Har gett ut boken ”Ställ och tol­ka ditt horoskop”.

He­ik­ki Ve­sa

För­fat­ta­re till ett stort an­tal ast­ro­lo­gi­böc­ker, tid­nings­re­por­tage och frå­ge­spal­ter. Är bör­dig från Fin­land och kom till Sve­ri­ge som barn un­der and­ra världs­kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.