Porsche 911 s ex-works

Automobil Classic Cars - - Rm Auctions Porsche 911 S Ex-Works -

En av en­dast sex styc­ken fa­briks­bygg­da ral­ly­bi­lar från 1969. Just det här ex­em­pla­ret vann Acro­po­lis-ral­lyt i över­läg­sen stil med Pau­li To­i­vo­nen och Mart­ti Co­la­ri.

Där­ef­ter ham­na­de bi­len i Frank­ri­ke och del­tog i en mängd täv­ling­ar in­nan den bör­ja­des re­stau­re­ras och åter­stäl­las till ori­gi­nal­skick.

Säl­jes i det ut­fö­ran­de den täv­la­de i Le Mans 1972, kanske nå­got för Le Mans Clas­sic 2015? I lop­pet 1972 fick tea­met dock bry­ta ef­ter 17 tim­mar med mo­tor­fel.

Er­bjuds för 10 228 000 SEK. (Pho­to Cre­dit: Si­mon Clay ©2015 Courtesy of RM Sotheby›s)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.