Osan­no­lik låg­mi­lar-qu­attro

Automobil Classic Cars - - Om Du Inte Körde Supra … -

Artri­ke­do­men i svenskt sport­vagns­liv upp­hör ald­rig att för­vå­na och en så kal­lad urQu­attro i låg­mi­lar­skick som Lennart An­ders­sons tar näs­tan an­dan ur be­trak­ta­ren. Svår­bo­tat ha­be­gär är ba­ra för­nam­net.

Lennarts ur- Qu­attro är in­te ba­ra i topp­skick ut­i­från och in och lac­ke­rad i en ovan­lig färg, här finns ock­så rik­ligt med god­sa­ker ur 1983 års till­be­hör­ska­ta­log:

Dubb­la an­ten­ner bak­till, sol­skydd mo­dell »hönst­rap­pa« över bakru­tan, de­korstri­pes på ka­ros­si­dor­na och en kas­sett­bands­by­rå på in­stru­ment­pa­ne­len – för att in­te t ala om spoi­ler­lis­ter­na på fram­skär­mar­na, gi­vet­vis av fab­ri­kat Ka­mei. Det här är åt­ti­o­ta­lets åttiotal. Vi kör en sväng. Mo­torn mull­rar ex­akt så som en rak fem­ma med tur­bo ska mull­ra och det finns ga­ran­te­rat gott drag. In­red­ning­en är tight, all­ting ser ut och känns näs­tan som nytt.

När jag lyf­ter blic­ken ser jag in­ner­ta­ket i sam­ma läck­ra brungrå­ran­di­ga plysch­kläd­sel som i de när­mast osutt­na sto­lar­na.

– Sa jag för­res­ten att ba­ga­geut­rym­met över hu­vud ta­get ald­rig an­vänts? re­tas Lennart.

Till slut tar den verk­li­ga höj­da­ren till or­da – da­men med den lätt sa­dis­tis­ka, syn­te­tis­ka var­ningrös­ten. »Öl­stand prü­fen« , »Sicher­heits­gurt nicht ange­schnallt« , »Tür geöff­net« .

Man sät­ter sig i givakt och ba­ra äls­kar hen­ne.

Re­flex­band, »hönst­rap­pa«, två an­ten­ner – så rätt!

Fi­na fyr­kan­ter. Cd-väx­la­re? Nä, men spe­ci­al­by­rå för nio kas­set­ter och hål­la­re för p-mynt. P-mynt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.