Jo­nat­han Balsvik

Bike: Touring Special - - INTRO -

Re­dak­tör 08 - 736 12 52 Jag är rätt su­gen på en grus­re­sa upp ge­nom Sve­ri­ges sko­gar. El­ler få läg­ga förs­ta var­vet på Nords­ling­an. Helst bå­de och.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.