Tomtom Ri­der

Bike: Touring Special - - PRYLKOLL -

har upp­da­te­rat sin mo­tor­cy­kel- GPS Ri­der. Den lå­ter dig väl­ja rut t ef ter upp­le­vel­se, in­te nöd­vän­digt vis snab­bas­te väg, och har en helt ny design. Med hjälp av ett ro­te­ran­de fäs­te kan du även ha den i stå­en­de lä­ge.

Pris: från 3 149 kro­nor www.tomtom.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.