Scott Dual Raid

Bike: Touring Special - - PRYLKOLL -

Ett all­vä­der­ställ för dig som gil­lar aktiv kör­ning. Det har bland an­nat ur­tag­bart mem­bran, av­tag­ba­ra är­mar och gott om ven­ti­la­tions­möj­lig­he­ter. Scott jäm­för Dual Raids re­per­to­ar med en schwei­zisk ar­mé­kniv. Finns i fy­ra fär­ger och i S–3XL.

Pris: 6 498 kro­nor www.scott-sp orts.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.