Bridgesto­ne T30 Evo

Bike: Touring Special - - PRYLKOLL -

Bridgesto­ne har upp­gra­de­rat sport­tou­ring­däc­ket T30 och döpt upp­föl­ja­ren till EVO . De ska ha för­bätt­ra­de regn­pre­stan­da ut­an att kom­pro­mis­sa på and­ra egen­ska­per, tack va­re nya gum­mib­land­ning­ar. Även mönst­ring­en har fin­sli­pats.

Pris: Cir­ka 4 000 kr/se t www.bridges to­ne.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.