Det and­ra al­ter­na­ti­vet

Bike: Touring Special - - PROVKÖRNING -

NÄR AL­LA AND­RA se­mi­ak­ti­va al­ter­na­tiv kom­mer från Sachs väl­jer KTM det ny­ut­vec­kal­de al­ter­na­ti­vet från ege­näg­da WP. Sy­ste­met an­pas­sar kon­ti­nu­er­ligt dämp­ning­en ef­ter in­put från mo­tor­cy­kelns oli­ka sen­so­rer, bland an­nat IMU (Iner­tia Me­a­su­re­ment Unit) samt slag­lä­ges­gi­va­re för fjäd­ring­en. En stor för­del med sy­ste­met från WP är att det i Off­ro­ad­lä­get be­ter sig som ett kon­ven­tio­nellt dämp­sy­stem vil­ket ger en stör­re för­ut­säg­bar­het i cy­kelns be­te­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.