Oscar Al­gott om VFR  1200 XD

Bike: Touring Special - - PROVKÖRNING -

Hon­das Dct-lå­da var en po­si­tiv över­rask­ning och öpp­na­de mi­na tan­kar för and­ra mo­tor­cy­kel­ty­per som skul­le gö­ra sig med sy­ste­met. Här vän­tar myc­ket spän­nan­de in­om en snar fram­tid!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.