Bäs­ta ori­gi­nal­hel­lju­set

Bike: Touring Special - - PRODUKTTEST -

194 ME­TER PRE­STE­RA­DES av BMW K 1600 GT. Sma­kar det så kos­tar det – i det här fal­let från 219 150 kro­nor.

Hel­lju­sets längd va­ri­e­rar mel­lan mo­tor­cyklar men me­di­a­nen kan sä­gas lig­ga runt 100 me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.