Sw-mo­tech Off­ro­ad -Light kit Ta­ka­to

Bike: Touring Special - - PRODUKTTEST -

TESTETS EN­DA UT­TA­LA­DE ex­traljus för mo­tor­cy­kel och Sw-mo­te­chs kit in­ne­hål­ler ock­så kom­plett kab­lage och om­kopp­la­re för mon­te­ring på sty­ret. Mo­del­len är för långt­nå­en­de be­lys­ning men finns även i ut­fö­ran­de för när­be­lys­ning. Räck­vid­den får an­ses som god­känd med tan­ke på att lam­pan in­u­ti är en van­lig ha­lo­gen. In­te li­ka vitt ljus som med Xe­non el­ler fram­för allt LED. Lamp­typ 55W H3 Ha­lo­gen Vikt 420 gram B/H/D, 67/70/120 mm Spän­ning 12V E-god­känd Nej Räck­vidd (3 lux) 56 m

PRIS: 1 662 KR/PAR WWW.ADVENTUREMC.SE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.