Vi­sion X Op­ti­mus Sing­le

Bike: Touring Special - - PRODUKTTEST -

OP­TI­MUS SING­LE GER trots si­na 10 watt en räck­vidd på rätt si­da om 100 me­ter. Låg ström­för­bruk­ning, bra prestan­da och ett for­mat som läm­par sig för de fles­ta krasch­bå­gar gör att den känns som klippt och sku­ren för även­tyrs­ho­jar. Vä­der­skyd­dad en­ligt IP68 och pre­cis som sto­re­bror ovan är kon­struk­tio­nen myc­ket för­tro­en­de­in­gi­van­de. Ett pris­värt och bra köp! Lamp­typ10w LED (smal ljus­bild) Vikt 585 gram B/H/D, 80/80/100 mm Spän­ning 12-32V E-god­känd Nej Räck­vidd (3 lux) 109 m

PRIS: 2 370 KR/PAR WWW.RIN­DAB.SE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.