Gru stour ing – vil­ke n hoj ska ma n väl­ja?

Bike: Touring Special - - GRUSTOURING -

KTM 690 En­du­ro R

Myc­ket han­ter­bar, bå­de i en­du­ro­spår och på krok­vä­gar. Kla­rar kra­scher ut­an dry­ga räk­ning­ar. Lång­färds­kom­fort li­der av bris­ten på vind­skydd, hård sa­del och mind­re sta­bil gång i hög fart.

KTM 1190 Ad­ven­tu­re R

Myc­ket snabb och kom­for­ta­bel på as­falt. Rik­tigt kom­pe­tent på grus för sin stor­lek. Bra räck­vidd. Ut­ma­nan­de att han­te­ra i stö­kig ter­räng, kra­schar dy­ra­re. Mer käns­lig för däck­val på grund av hög ef­fekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.