EFFEKTMÄTNING

Bike: Touring Special - - TEST -

AL­LA TRE HO­JAR mät­tes vid sam­ma till­fäl­le i broms­bän­ken hos Stock­holms Mc-va­ru­hus. Ef­fekt och vrid anges på bak­hju­let och siff­ror­na är kor­ri­ge­ra­de en­ligt DIN. KTM har högst ef­fekt men ock­så det kor­tas­te re­gist­ret då den in­te vil­le ac­cep­te­ra full gas vid lå­ga varv. Ka­wa­sa­kin lig­ger ba­ra knappt två häst­kraf­ter bakom men har med rå­ge det bre­das­te re­gist­ret – från tom­gång till varv­stopp ut­an att knor­ra.

BMW:S vrid­kur­va är flack, över 100 Nm in­nan 4 000 varv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.