KA­WA­SA­KI Z 1000SX

Bike: Touring Special - - TEST -

Ka­wa­sakins halv­ljus är god­känt med bra bredd, även om det kun­de va­rit läng­re. Men ty­värr är det ba­ra att kon­sta­te­ra att hel­lju­set är un­der­må­ligt kort även om det är brett.

Räck­vidd halv­ljus: Räck­vidd hel­ljus: 59 m 81 m

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.