Prestan­da

Bike: Touring Special - - TEST -

Prestan­da­mät­ning­ar­na ut­för­des på Lunda flyg­fält av Chris­ter Mi­i­nin.

Mät­nings­för­hål­lan­de­na var långt från op­ti­ma­la, ter­mo­me­tern vi­sa­de sex plus­gra­der, det reg­na­de och väg­ba­nan kall och våt.

Fram­för allt Ka­wa­sakins däck, Bridgesto­ne S20R, ha­de svårt att få fäs­te på det ogynn­sam­ma un­der­la­get. Med hög­re tem­pe­ra­tur i väg­ba­na och gum­mi ha­de fram­för allt broms­sträc­kan va­rit be­tyd­ligt bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.