AU­TO­BAHN

FRI FART ÄR NÅ­GOT SPE­CI­ELLT

Bike: Touring Special - - EUROPAS TIO BÄSTA VÄGAR -

MED ÖVER 1200 mils to­tal sträc­ka ut­an ge­ne­rell fart­be­gräns­ning har tys­ka au­to­bahn en gi­ven plats på lis­tan. Ing­en an­nan stans på pla­ne­ten kan du öpp­na spjäl­len max­i­malt och lå­ta varv­stop­pet tug­ga på högs­ta väx­eln i mil ef­ter mil. En full tank för­bru­kas på 10 – 15 mil och är värt mer än ett års psy­ko­te­ra­pi för en stres­sad själ.

FOTO: SI­MON HAMELIUS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.