FLA­TRU­ET, VÄG 531

SVE­RI­GES HÖGST BE­LÄG­NA VÄG

Bike: Touring Special - - EUROPAS TIO BÄSTA VÄGAR -

SOM HÖGST 975 me­ter över ha­vet bju­der grus­be­lag­da Fla­tru­et­vä­gen i Jämt­land in­te på någ­ra kur­vo­gi­er men väl en ödes­mät­tad käns­la i kom­bi­na­tion med en glim­ran­de ut­sikt över vårt vack­ra land.

Den lång­sträck­ta och mjukt böl­jan­de grus­vä­gen läm­par sig yp­per­ligt för su­per­snabb grus­fest och det öpp­na land­ska­pet gör det lätt att upp­täc­ka re­nar, läm­lar och an­nat oknytt man in­te vill kom­ma i när­kon­takt med ofri­vil­ligt.

På vin­tern blir 531:an snabbt ex­trem. Är du su­gen, pac­ka över­lev­nad­s­ki­tet.

ÖPP­NA SPJÄL­LEN MAX­I­MALT OCH TUG­GA VARV­STOPP PÅ SEX­ANS VÄX­EL.

FOTO: BJÖRN ROOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.