GROSS­GLOCK­NER

ÖS­TER­RI­KES HÖGS­TA BERG

Bike: Touring Special - - EUROPAS TIO BÄSTA VÄGAR -

GROSS­GLOCK­NER HOCHALPENSTRASSE, en­kelt över­satt hö­gal­pin­väg, tar sin bör­jan vid Zell am See på 750 me­ter över ha­vet. Den sträc­ker sig sö­derut un­der stän­dig klätt­ring upp­åt mot Kai­ser-fran­zJo­sef-hö­he Vi­si­tors Cent­re på 2 369 me­ter över ha­vet.

Väl up­pe, ef­ter ett oänd­ligt an­tal kur­vor, har du en fan­tas­tiskt ut­sikt över Gross­glock­ner (3 758 möh) och öst­ra al­per­nas längs­ta gla­ciär, Pas­ter­ze. Re­gi­o­nen är ock­så myc­ket po­si­tiv till mo­tor­cy­kel­turism, än­nu ett skäl att re­sa dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.