Att hö­ja luft­tryc­ket fram kan dubb­la livs­läng­den

Bike: Touring Special - - BEGAGNAT -

Jag köp­te en ett år gam­mal K 1200 GT som ha­de gått 450 mil; ett tou­ring­lok som näs­tan går som en sport­hoj. Mo­torn drar fint från nå­got över tom­gång till varv­stop­pet. Den är tung att baxa in och ut ur ga­ra­get, men så snart den rul­lar är vik­ten som bort­trol­lad. Kom­for­ten är ut­märkt bort­sett från sa­deln som fick ett nytt och bekvä­ma­re ut­fö­ran­de på se­na­re års­mo­del­ler. Jag kla­ga­de och fick fak­tiskt en ny sa­del, vil­ket gjor­de stor skill­nad. En egen­het som K 1200 GT de­lar med and­ra tunga tou­ring-bmw är att fram­däc­ket slits hårt. Att hö­ja luft­tryc­ket med 0,5 bar hjäl­per, och kan dubb­la fram­däc­kets livs­längd!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.